Change language

Foreningen Kulturhavn

Bag festivalen Kulturhavn står Foreningen Kulturhavn.

Bestyrelsen til Foreningen Kulturhavn vælges på den årlige generalforsamling.

Der vælges seks repræsentanter fra foreningslivet til bestyrelsen. De tre valgte med flest stemmer sidder i bestyrelsen for en to-årig periode. De resterende tre sidder et år ad gangen. Dette er for at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen suppleres af repræsentanter fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, Vesterbro Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd.

Som medlem af en folkeoplysende forening i Københavnsområdet, kan du opstille til valg i foreningen Kulturhavns bestyrelse. Valget foregår på generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af:

Formand: Per Vandrup, KFUM-Spejderne

Næstformand: Jytte Klarskov, Amager Linedancers

Kasserer: Kim Wurtz, Københavns Sports Stacking Klub

Annemarie Mathiesen, Rwanda Culture Group

Carsten Thrane, NewMoves

Bent Christoffersen, Familieskolen

Nis Otto Kristensen, Lucky Feet

Jan Henriksen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune

Kontakt bestyrelsen