Change language

Vision & strategi

Kulturhavns mission er at sikre rammerne samt at være en spydspids for et inspirerende, havnenært kultur, forenings- og fritidsliv.

Kulturhavn har som ambition at aktivere hele Københavns havn og derved gøre opmærksom på de mange skønne områder og muligheder i Københavns blå byrum gennem kunst-, kultur- og fritidsaktiviteter. Havnen har siden 2001 udviklet sig til et helt andet byrum og for at følge med havnens udvikling skal Kulturhavn kunne afsøge, iscenesætte og sætte spot på nye og nogle gange knapt så velbesøgte områder af Københavns havn. Ved at sætte fokus på de sætte spot på de knap så velbesøgte områder, kan havnens potentiale vises for københavnerne. Det betyder samtidigt, at der bliver færre af de store klassiske kulturhavnsområder såsom Børnelandet på Arsenaløen.

Ved at være med i front og aktivt fordre og engagere sig i partnerskaber med foreninger, ildsjæle, virksomheder og organisationer, bliver Kulturhavn en unik platform og partner, der kan facilitere og fremme spændende kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter i havnen. Både den sidste weekend i august, men også gerne året rundt - nu og i fremtiden.

Strategi 2021-2023

Havnen som kulturlandskab og idrætsarena

Kulturhavn Festival er en stedbunden begivenhed og skal derfor først og fremmest arbejde med havnen. Det er Kulturhavns identitet og DNA, som aktiviteter og aktører aktivt skal forholde sig til når festivalen planlægges og kurateres.

Bæredygtighed

Med havnen som omdrejningspunkt skal festivalen tage stilling til arbejdet med havnens miljø med tematikker som biodiversitet, vandkvalitet, naturbeskyttelse og -benyttelse. Kulturhavn skal sætte fokus på bæredygtighed som en del af festivalens aktiviteter og programindhold.

Kulturhavn skal derudover aktivt arbejde med at reducere det miljømæssige aftryk. Derfor ønsker Kulturhavn Festival eksempelvis at arbejde henimod en udfasning af engangsservice, affaldssortering og -forebyggelse.

Open Call

Kulturhavn ønsker at understøtte det gode havneliv og de københavnske havnekulturskabere samt udbrede kendskabet til vores blå byrum. Samtidigt vil Kulturhavn opfordre københavnerne til at være med til at skabe et mangfoldigt kultur- og fritidsliv i havnen. Dette kræver, at aktørernes og borgenes kreativitet og engagement mødes med tillid og finansiel støtte.

Derfor inviterer Kulturhavn Festival i 2021 både københavnere, foreninger, kultur- og fritidsorganisationer og erhvervsliv til et Open Call med mulighed for at søge økonomisk støtte til deres aktivitet(er).

Årets Open Call er lukket - tusind tak til alle jer, der har søgt!