Change language

Information til aktører

Københavns havn har udviklet sig markant de sidste 4-5 år. Københavnerne har for alvor taget havnen til sig og den er bl.a. blevet arena for sejlads, badning og arrangementer. Befolkningstallet stiger og stadig flere bor helt tæt på havnen. Samtidig udvikler og forandrer Københavns havn sig. Og det gør Kulturhavn Festival også.

I 2020 var planen, at Kulturhavn Festivalen særligt skulle sætte fokus på de nyere havneområders potentiale. Oprindeligt startede festivalen på Islands Brygge, der dengang var et nyt up-coming havneområde. Med den senere års blomstrende byudvikling i Nord- og Sydhavnen, har vi sammen med foreninger, kulturinstitutioner, københavnere og erhvervsliv, skabt endnu mere opmærksomhed på de nye blå byrum langs kajen. Festivalsekretariatet arbejder løbende på at sammensætte et program, hvor der bliver lagt vægt på aktiviteter, der involverer, inspirerer og motiverer folk på uventede måder, og som så vidt muligt tænker havnen ind - og det kan I være med til at præge.

Kulturhavn er åben for alle. Det betyder, at foreninger, kulturinstitutioner, enkeltpersoner, uddannelsessteder, virksomheder og organisationer fra København kan deltage i festivalen.

I år er festivalen den 11.-13. september 2020 desværre aflyst. Vi vender tilbage i 2021 - kontakt os gerne, hvis du har lyst til at være med! 

I linksene til højre kan du læse mere om årets vigtige datoer, tilmeldingsproces, vilkår og rammer for deltagelse i Kulturhavn.