Change language

Foreningen Kulturhavn

Bag festivalen Kulturhavn står foreningen Kulturhavn.
Bestyrelsen til Foreningen Kulturhavn vælges på den årlige generalforsamling. Næste generalforsamling afholdes i oktober 2018.

Der vælges seks repræsentanter fra foreningslivet til bestyrelsen. De tre valgte med flest stemmer sidder i bestyrelsen for en to-årig periode. De resterende tre sidder et år ad gangen. Dette er for at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen suppleres af repræsentanter fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, Vesterbro Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd.

Som medlem af en folkeoplysende forening i Københavnsområdet, kan du opstille til valg i foreningen Kulturhavns bestyrelse. Valget foregår på generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af:

Formand: Per Vandrup, KFUM-Spejderne

Næstformand: Jytte Klarskov, Amager Linedancers

Kasserer: Kim Wurtz, Københavns Sports Stacking Klub

Annemarie Mathiesen, Rwanda Culture Group

Carsten Thrane, NewMoves

Nis Otto Kristensen, Lucky Feet

Jan Henriksen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune

Kontakt bestyrelsen