Change language

Kontakt

Kulturhavn Festival er forankret i Havne- og bylivsseketariatet i Kultur S. Kultur S er en af kulturenhederne i Kultur- og fritidsforvaltningen, Københavns Kommune. 

Du finder vores kontor her:

Ved Slusen 27, 1.
2300 København S

Du kan kontakte Kulturhavn telefonisk, via mail eller ved at henvende dig personligt i kontoret.

Festivalleder, Antoine Améaume: 4022 5062  Mail

Projektleder/Festivalkoordinator, Anne Sofie Kluge: 5152 7289 Mail