Change language

Kulturhavns repræsentantskab

Repræsentantskabet skal på brugernes/borgernes vegne:

  • Arbejde for inddragelse og aktivering af foreninger og aktører
  • Være ”bindeled” mellem festival og aktører
  • Give input til en fortløbende udvikling af festivalformatet
  • Være sparringspartner for sekretariatet
  • Have forelagt budget, regnskab og alle klager (i anonymiseret form) samt sekretariatets behandling af disse – med andre ord være borgernes ”kritiske” blik på festivalen
  • Bistå med praktisk hjælp i forbindelse med gennemførelsen af festivalen i muligt omfang

 

Repræsentantskabet består af:

Max Tobiasen
Stine Tange
Jacob Hartmann
Heidi Jonsdottir
Anne Sofie Kluge
Per Vandrup