Change language

Kulturhavns repræsentantskab

Repræsentantskabet skal på brugernes/borgernes vegne:

 • Arbejde for inddragelse og aktivering af foreninger og aktører
 • Være ”bindeled” mellem festival og aktører
 • Give input til en fortløbende udvikling af festivalformatet
 • Være sparringspartner for sekretariatet
 • Have forelagt budget, regnskab og alle klager (i anonymiseret form) samt sekretariatets behandling af disse – med andre ord være borgernes ”kritiske” blik på festivalen
 • Bistå med praktisk hjælp i forbindelse med gennemførelsen af festivalen i muligt omfang

Repræsentantskabet vælges for ét år og der gennemføres tre møder årligt (i januar, maj og september).

Den reviderede model evalueres efter gennemførelsen af to festivaler (2019 og 2020).

Følgende aktører blev valgt i repræsentantskabet den 29.10.2018:

 • Verdenskultur: Casa de España en Dinamarca & Rwandese Culture Troupe
 • Musik: Musik i farver
 • Idræt på vand: Copenhagen Raft Entertainment
 • Holdsport: Copenhagen Watersport
 • Individuel idræt: KSSK
 • Solodans: New Moves
 • Pardans: Lucky Feet dance
 • Sundhed, forebyggelse og velvære: Amager Line Dancers
 • Natur, maritimt liv og det blå byrum: Illutron
 • Spejder: KFUM