Change language

Information til aktører

Københavns havn har udviklet sig markant de sidste 4-5 år. Københavnerne har for alvor taget havnen til sig og den er bl.a. blevet arena for sejlads, badning og arrangementer. Befolkningstallet stiger og stadig flere bor helt tæt på havnen. Samtidig udvikler og forandrer Københavns havn sig. Og det gør Kulturhavn Festival også.

I år sætter Kulturhavn Festivalen særligt fokus på de nyere havneområders potentiale. Oprindeligt startede festivalen på Islands Brygge, der dengang var et nyt up-coming havneområde. Med den senere års blomstrende byudvikling i Nord- og Sydhavnen, vil vi sammen med foreninger, kulturinstitutioner, københavnere og erhvervsliv, skabe endnu mere opmærksomhed på de nye blå byrum langs kajen. Festivalsekretariatet vil dermed arbejde på at sammensætte et program, hvor der bliver lagt vægt på aktiviteter, der involverer, inspirerer og motiverer folk på uventede måder, og som så vidt muligt tænker havnen ind - og det kan I være med til at præge.

I Vejledning til foreninger eller Vejledning til institutioner og virksomheder i menuen herunder finder du hurtig information om, hvordan du, din forening, kulturinstitution eller virksomhed har mulighed for at deltage i Kulturhavn Festival.