Change language

Hvad er festivalens åbningstider?

Fredag den 23. august 2019 - Kl.16.00-22.00

Lørdag den 24. august 2019 - Kl.11.00-22.00

Søndag den 25. august 2019 - Kl.11.00-19.00

(med forbehold for ændringer)

Hvem kan deltage på Kulturhavn?

Kulturhavn er åben for alle. Det betyder, at foreninger, kulturinstitutioner, enkeltpersoner, uddannelsessteder, virksomheder og organisationer fra København kan deltage i festivalen.

Hvilke aktiviteter kan man lave?

Kun fantasien sætter grænser, når I skal udforme jeres aktivitet! I kan lave en aktivitet, der tager udgangspunkt i jeres daglige aktiviteter eller en særlig aktivitet, der skaber opmærksomhed om jeres forening, projekt eller institution.

Alle aktiviteter skal være gratis og publikumsinddragende og må gerne være nytænkende i form eller ramme.

OBS: Det ikke er tilladt at lave aktiviteter, der indebærer tilberedning og servering af mad. 

Hvad er betingelser for deltagelse?

Når man deltager som aktør på Kulturhavn, forpligter man sig til at opfylde en række betingelser:

 • Aktivitet: den skal være publikumsinddragende og gratis for publikum at deltage i.
 • Fremmøde: At være klar til afvikling af aktiviteten på det tidspunkt, der står i programmet. Derfor skal I møde min. 45 minutter før aktiviteten begynder. Dette gælder alle dage.
 • Bemanding: At sørge for at have tilstrækkeligt med frivillige/trænere/instruktører til at afvikle aktiviteterne. Der skal som minimum altid være én voksen over 18 år tilknyttet aktiviteten. Sekretariatet ser gerne, at to voksne over 18 år tilknyttes aktiviteten, hvoraf den ene instruerer aktiviteten og den anden er en ressourceperson, som hjælper med de praktiske forhold omkring afviklingen af aktiviteten.
 • Aflysning: At afholde aktiviteten på de tidspunkter og steder, der er angivet i programmet – også selvom der f.eks. kommer færre deltagere end forventet, vejret er dårligt osv. En aktivitet kan kun aflyses efter aftale med Kulturhavn-sekretariatet.
 • Rekruttering: At gøre en aktiv indsats for:
  • at rekruttere nye deltagere til jeres aktiviteter, hvis der ikke er nok.
  • at rekruttere nye medlemmer til jeres foreninger

Tilmelding

Tilmeldingen til Kulturhavn foregår i to trin - først en forhåndstilmelding og derefter en bindende tilmelding. Forhåndstilmeldingen er jeres tilkendegivelse af, at I ønsker at deltage samt med hvilken aktivitet og hvornår.

FORHÅNDSTILMELDING TIL KULTURHAVN FESTIVAL 2019 ER NU LUKKET

Hvilken hjælp får man til afvikling af aktiviteten?

1. Kulturhavn kan stille følgende til rådighed (med forbehold):

 • Strøm
 • Borde, stole, bænke
 • Mindre lydanlæg med en mikrofon
 • Større lydanlæg (mixer, højtalere og mikrofoner)
 • Opbevaringsplads til udstyr
 • Andre materialer: Har I brug for særlige materialer til at afholde en aktivitet, kan I søge Kulturhavn om hjælp til at skaffe det.

2. Der er folk til at hjælpe jer under afviklingen

 • Områdeansvarlige: Ude på pladsen vil I blive modtaget af en områdeansvarlig, som viser jer til rette, og som ved alt om festivalen og den plads, I skal være på. Hun/Han bærer en sort t-shirt med Kulturhavn-logo og er nem at kende.
 • Lydteknikere: på de store scener med PA anlæg, højtalere og mixer, vil I også blive modtaget af en lydtekniker, som vil kunne hjælpe med lydopsætning og andre lydrelaterede spørgsmål
 • Samaritter: Team Bade stiller samaritter til rådighed i hele festivalens åbningstid. Samaritter-teltet er placeret på Islands brygge.
 • Livreddere: Trygfondens Kystlivredning udgør livredder-patrulje i havnen.

Hvordan kan man søge økonomisk støtte fra Kulturhavn?

Kulturhavnpuljen uddeler hvert år 100.000 kr. i økonomisk støtte.

Puljen yder støtte på mellem 300 og 5.000 kr. og har én årlig uddeling den 17. juni 2019. 

Der kan søges om støtte til:

 • Udgifter til materiel
 • Udgifter til transport af materiel

Betingelser:

 • Ansøgning sendes digitalt sammen med den bindende tilmelding i maj måned.
 • 1 gang om året (17. juni) uddeler Kulturhavn midler på min. 300 kr. og maks. 5.000 kr. per forening
 • For at få udbetalt penge fra Kulturhavn skal foreningen sende kvitteringer (gerne på mail) samt CVR-nummer (med NEM-konto).
 • Har du som privat foreningsmedlem selv lagt ud, bedes du sende kvitteringer (gerne på mail) og dit CPR nummer efter festivalen - så udbetales pengene til tilhørende NEM-konto
 • Kvitteringer og regnskab indsendes senest d.30. september

Kulturhavn-sekretariatet lægger vægt på følgende:

 • Aktiviteter som er åbne for alle
 • Aktiviteter der sætter fokus på havnen og skaber oplevelser i og omkring havnemiljøet i København
 • Aktiviteter der kan inspirere og engagere på uventede måder
 • Aktiviteter der inddrager et stort antal af festivalens publikummer
 • Nye aktiviteter der foregår på Kulturhavn for første gang
 • Aktiviteter der involverer

Festivalen støtter ikke:

 • Honorarer
 • Markedsføring
 • Mad/drikke
 • Persontransport
 • Kostumer

Mad og T-shirts

 • Alle frivillige der optræder eller deltager aktivt på Kulturhavn har mulighed for at få en gratis måltid i form af en sandwich eller en madkupon. Madkuponen kan indløses ved alle godkendte madboder på festivalen
 • Alle frivillige der optræder eller deltager aktivt på festivalen har mulighed for at få en gratis Kulturhavn t-shirt. I kan få t-shirts til det antal deltagere I stiller med dog max 20 stk. pr. forening.

Ansvar

Kulturhavn-teamet er behjælpelige i forhold til løsning af praktiske problemstillinger, men ansvaret for aktiviteten er jeres. Kulturhavn påtager sig således ikke et juridisk ansvar for afholdelsen af aktiviteten – herunder heller ikke eventuelle klager, erstatningsansvar og lignende opstået i forbindelse med aktiviteten. Opstår der alvorlige konflikter i forbindelse med en aktivitet, som I ikke selv kan håndtere, kan Kulturhavn-teamet tilkaldes.

Det er ligeledes aktørernes ansvar, at de nødvendige tilladelser bliver indhentet.

Rådgivning

For at gøre det nemmere og mere overskueligt at skabe aktiviteter under festivalen tilbyder Kulturhavn Festival rådgivning og vejledning til dig, der overveje at deltage med et arrangement. Ring til 33663850 eller send os en mail, hvis du har brug for rådgivning eller vejledning.