Change language

Kulturhavn365 er et treårigt udviklingsprojekt under Københavns Kommune, som er støttet af Nordea-fonden.

Projektet sætter fokus på kultur i havnen uden for Kulturhavn Festivalens normale åbningstider og tilbyder rådgivning, vejledning og sparring til foreninger og kulturskabere, der har lyst til at afholde events og aktiviteter i og omkring Københavns Havn.

Læs mere om Kulturhavn365 her.

Fire gange om året uddeler Kulturhavn365 midler fra Havnekulturpuljen, hvor arrangementsafviklere kan søge om til 25.000 kr. til deres havneprojekt.

Søg Havnekulturpuljen her.